ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, telefon: (25) 644 24 13   fax: (25) 644 24 13, wew. 43    e-mail: sekretariat@siedlce-straz.pl

Państwowej Straży Pożarnej 

w Siedlcach

Komenda Miejska

 

Program Współpracy Transgranicznej

Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

- o Programie -

 


 

 2019-04-099 kwietnia 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach odbyło się spotkanie robocze „Executive Team”, dotyczące realizacji projektu pn. „Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka-Siedlce subregion and Volyn Oblast”. W spotkaniu wzięła udział kadra kierownicza komendy.

 

Omówiono:

 1. sprawy bieżące związane z projektem;
 2. przeanalizowano dokumentacje przetargowe m.in.:
    1. Ciężkiego Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego, o pojemności zbiornika wodnego co najmniej 7000 l oraz Lekkiego Samochodu Rozpoznawczo-Ratowniczego,
    2. agregatu pompowego o wydajności min 5000 l na przyczepie z osprzętem,
    3. agregatu prądotwórczego kontenerowego o mocy minimum 20 kW,
    4. utworzenia kompleksu treningowego;
 3. harmonogram zadań na najbliższe miesiące.

Na dzień spotkania nie stwierdzono zagrożeń dotyczących realizacji projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 2019-04-05

5 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Siedlce odbyło się spotkanie robocze dotyczące realizacji projektu pn. „Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka-Siedlce subregion and Volyn Oblast”.

Przedstawiciele Miasta Siedlce, Gminy Korczew oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach omówili sprawy bieżące związane z projektem oraz harmonogram zadań na najbliższe miesiące.

Przedstawiciele Miasta Siedlce spotkali się także z przedstawicielem Departamentu Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu, aby omówić postępy w realizacji projektu po stronie ukraińskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 2019-01-24


24 stycznia w Urzędzie Miasta Siedlce podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”.

Projekt pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" uzyskał dofinansowanie w ramach działania "Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony" z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:
- Miasto Siedlce (Beneficjent Wiodący, odpowiedzialny za zarządzanie projektem),
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach,

- Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu,
- Gminę Korczew.

Wartość projektu - 1 838 209,00 EUR
Kwota dofinansowania - 1 652 119,09 EUR (89,88% wartości projektu)

Dofinansowanie dla poszczególnych partnerów projektu:
- Miasto Siedlce - 20 259,00 EUR
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach - 792 783,79 EUR

- Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu - 672 491,70 EUR
- Gmina Korczew - 166 584,60 EUR

Wspólnym wyzwaniem dla polskiej i ukraińskiej strony jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego na obszarze przygranicznym. Realizacja projektu przyniesie korzyści polskiej i ukraińskiej strefie przygranicznej, w tym jej mieszkańcom. Zarówno strona polska, jak i ukraińska zakupią nowe pojazdy przeciwpożarowe oraz specjalistyczny sprzęt, dostosowany do charakteru działalności każdego Partnera.

W projekcie zaplanowano także utworzenie kompleksów szkoleniowych po obu stronach granicy oraz wspólne treningi.

W Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach powstanie także warsztat naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych oraz regionalna baza środków gaśniczych i neutralizatorów. Zostanie również zmodernizowany system łączności radiowej.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania integrujące strażaków z Polski i Ukrainy. Specjalistyczne szkolenia dla strażaków, ćwiczenia, zawody sportowo - pożarnicze będą prowadzone wspólnie i umożliwią partnerom wymianę doświadczeń.

/www.siedlce.pl

 

Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
fot. KM PSP Siedlce

2018-03-22


22 marca w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego, który działa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020, w którym partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy ubiegają się o dotacje z funduszy europejskich na realizację wspólnych projektów. Na posiedzeniu zapadła m.in. decyzja odnośnie projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Celu Tematycznego Bezpieczeństwo. Wspólny Komitet Monitorujący podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania 17 projektom, z ponad 140 złożonych wniosków.

Listę rozpoczyna projekt Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach. Dzięki pozyskanym środkom, wspólnie z obwodem wołyńskim i strażakami z OSP Szczeglacin gm. Korczew, siedlecka straż pożarna będzie zwiększać swoje możliwości bojowe.

Dofinansowanie projektu wyniesie ponad 1,6 mln euro. 

Złożyliśmy wniosek w ramach działania 3.1.3. "Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony", priorytet 2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem – Wspólne inicjatywy w zakresie działań przygotowawczych w przypadku katastrof ekologicznych, klęsk żywiołowych i sytuacji awaryjnych.

W ramach przedsięwzięcia  planujemy m.in.:

 1. Zakup samochodów i sprzętu ratowniczego;
 2. Utworzenie warsztatu napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych;
 3. Utworzenie zaplecza logistycznego do działań ratowniczo-gaśniczych;
 4. Utworzenie poligonu ćwiczebnego z zakresu ratownictwa chemicznego i technicznego;
 5. Utworzenie regionalnej bazy środków gaśniczych i neutralizatorów;
 6. Modernizację systemu łączności radiowej.

 

  Stan na 14.07.2019 Ilość
  Pożarów 381
  Miejscowych zagrożeń 675
 
Alarmów fałszywych
107
  RAZEM 1163

 

Ostatnie interwencje

14.07. Ryczyca, fot. OSP Kotuń
14.07. Ryczyca, fot. OSP Kotuń
13.07. Golice Kolonia, fot. OSP Suchożebry
13.07. Golice Kolonia, fot. OSP Suchożebry
13.07. Nowe Opole, fot. OSP Nowe Opole
13.07. Nowe Opole, fot. OSP Nowe Opole
12.07. Domanice, fot. A Król
12.07. Domanice, fot. A Król
10.07. Czepielin Kolonia, fot. A Król
10.07. Czepielin Kolonia, fot. A Król
09.07. Nowe Iganie, fot. AK
09.07. Nowe Iganie, fot. AK
08.07. Dąbrówka Wyłazy
08.07. Dąbrówka Wyłazy
03.07. Kownaciska, fot. OSP Suchożebry
03.07. Kownaciska, fot. OSP Suchożebry
02.07. Pruszyn, fot. OSP Wielgorz
02.07. Pruszyn, fot. OSP Wielgorz
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sala edukacyjna "Ognik"

Media społecznościowe

Nabór do służby i pracy


Kalendarz zmianowy dla JRG

Służba 24/48

 

Licznik odwiedzin

550223
DzisiajDzisiaj34
W tym miesiącuW tym miesiącu4780
Goście online 2