ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, telefon: (25) 644 24 13   fax: (25) 644 24 13, wew. 43    e-mail: sekretariat@siedlce-straz.pl

Państwowej Straży Pożarnej 

w Siedlcach

Komenda Miejska

2019

 

Zebrania sprawozdawcze OSP w KSRG

 

   Data    

 Godzina 

    Gmina        

      Jednostka                  

      Miejsce            

   Przedstawiciel         
         KM PSP

 2019-01-06            12:00      Korczew   OSP Korczew      
  strażnica OSP  Komendant Miejski 
 2019-01-26    18:00   Siedlce   OSP Nowe Opole   strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-01-26    18:00   Mordy   OSP Wielgorz   strażnica OSP  Komendant Miejski
 2019-02-02    17:00   Domanice   OSP Przywory Duże   strażnica OSP  Komendant Miejski,
 Dowódca JRG 2
 2019-02-02    18:00   Suchożebry   OSP Podnieśno   strażnica OSP  Z-ca Nacz.Wydz. Operac.
 2019-02-09    17:00   Mokobody   OSP Mokobody   strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-02-09    18:00   Siedlce   OSP Pruszyn   strażnica OSP  Komendant Miejski
 2019-02-09    18:00   Przesmyki   OSP Przesmyki   GOK  Z-ca Nacz.Wydz. Operac.
 2019-02-16    18:00   Suchożebry   OSP Suchożebry   strażnica OSP  Z-ca Nacz.Wydz. Operac.
 2019-02-16    18:00   Paprotnia   OSP Hołubla   strażnica OSP  Dowódca JRG 1
 2019-02-17    17:00   Wiśniew   OSP Radomyśl   CIE w Radomyśli  Z-ca Komendanta
 2019-02-23    17:00   Zbuczyn   OSP Dziewule   strażnica OSP  Z-ca Nacz.Wydz. Operac.
 2019-02-23    18:00   Siedlce   OSP Pruszynek   strażnica OSP  Dowódca JRG 1
 2019-02-23    18:00   Wodynie   OSP Wodynie   strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-02-24    15:00   Kotuń   OSP Kotuń   strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-03-01    18:00   Skórzec   OSP Dąbrówka Ług   strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-03-09    18:00   Wiśniew   OSP Wiśniew   sala konfer. UG  Komendant Miejski
 2019-03-10    18:00   Zbuczyn   OSP Krzesk   strażnica OSP   Z-ca Komendanta
 2019-03-16    18:00   Skórzec
  OSP Skórzec   strażnica OSP  Komendant Miejski
 Dowódca JRG 2
 2019-03-16    19:00   Zbuczyn   OSP Zbuczyn   strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-03-29    18:00   Skórzec   OSP Gołąbek   strażnica OSP  Komendant Miejski
 do ustalenia     Paprotnia   OSP Czarnoty    Komendant Miejski

 

 

Zebrania sprawozdawcze OSP spoza KSRG

 

   Data                  

 Godzina 

    Gmina        

            Jednostka                  

      Miejsce      

 Przedstawiciel KM PSP   

 2019-01-12  18:00  Wiśniew  OSP Gostchorz  świetlica wiejska  Z-ca Komendanta
 2019-01-18  19:00  Wiśniew  OSP Borki Kosiorki  świetlica wiejska  Komendant Miejski
 2019-01-19  17:00  Mordy  OSP Mordy  strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-01-19  19:30  Mokobody  OSP Ziomaki  strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-01-26  18:00  Skórzec  OSP Żebrak  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-01-27  14:00  Mordy  OSP Stok Ruski  budynek po byłej szkole  Komendant Miejski
 2019-01-28  19:00  Mokobody  OSP Osiny Dolne  strażnica OSP  Z-ca Nacz.Wydz. Operac.
 2019-01-29  18:00  Wodynie  OSP Kamieniec  strażnica OSP  St.Spec. Kon.-Rozp.
 2019-01-29  18:00  Skórzec  OSP Czerniejew  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-02-01  15:00  Wodynie  OSP Borki  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-02-01  18:00  Wiśniew  OSP Wólka Wiśniewska  GOPTK  Komendant Miejski
 2019-02-02  12:00  Mokobody  OSP Wólka Proszewska  strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-02-02  14:00  Wodynie  OSP Czajków  strażnica OSP  Komendant Miejski
 2019-02-02  18:00  Przesmyki  OSP Kamianki Lackie  świetlica wiejska  Z-ca Komendanta
 2019-02-02  18:00  Skórzec  OSP Teodorów  świetlica wiejska  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-02-02  19:00  Mordy  OSP Czepielin  świetlica wiejska  Komendant Miejski
 2019-02-02  19:00  Wodynie  OSP Oleśnica  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-02-03  14:00  Wiśniew  OSP Łupiny  WDK Łupiny  Komendant Miejski
 2019-02-03  16:00  Wiśniew  OSP Śmiary  świetlica wiejska  Komendant Miejski
 2019-02-03  16:00  Wodynie  OSP Brodki  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-02-08  18:00  Wodynie  OSP Żebraczka  strażnica OSP  St.Spec. Kon.-Rozp.
 2019-02-08  18:00  Mokobody  OSP Kisielany Żmichy  strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-02-08  19:00  Skórzec  OSP Dąbrówka Wyłazy  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-02-09  16:00  Kotuń  OSP Żeliszew  strażnica OSP  Komendant Miejski
 2019-02-09  17:00   Domanice  OSP Olszyc Szlachecki    strażnica OSP  Wydz. Operacyjny
 2019-02-10  09:15  Mokobody  OSP Świniary  strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-02-10  14:00  Korczew  OSP Nowy Bartków  strażnica OSP  Komendant Miejski
 2019-02-10  15:00  Korczew  OSP Szczeglacin  strażnica OSP  Komendant Miejski
 2019-02-15  18:00  Wodynie  OSP Łomnica  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-02-15  18:00  Kotuń  OSP Nowa Dąbrówka  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 1
 2019-02-16  17:00  Skórzec  OSP Kłódzie  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-02-16  17:00  Mokobody  OSP Niwiski  strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-02-16  18:00  Siedlce  OSP Błogoszcz  strażnica OSP  St.Insp.Sztab. Kon.-Rozp.
 2019-02-16  18:00  Przesmyki  OSP Kukawki  świetlica wiejska  Nacz.Wydz. Kwatermistrz.
 2019-02-16  19:00  Wiśniew  OSP Stare Okniny  GCKGW  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-02-16  19:00  Zbuczyn  OSP Rzążew  strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-02-17  15:00  Skórzec  OSP Ozorów  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-02-17  14:00  Korczew  OSP Drażniew  strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-02-17  15:00  Korczew  OSP Ruda  strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-02-17  16:00  Korczew  OSP Tokary  strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-02-17  16:00  Kotuń  OSP Broszków  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 1
 2019-02-17  17:00  Wodynie  OSP Soćki  strażnica OSP  St.Spec. Kon.-Rozp.
 2019-02-21  18:00  Suchożebry  OSP Kownaciska  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 1
 2019-02-22  18:30  Wodynie  OSP Rudnik Mały  strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-02-23  17:00  Skórzec  OSP Grala Dąbrowizna  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 2
 2019-02-23  17:00  Kotuń  OSP Sosnowe  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 1
 2019-02-23  18:00  Przesmyki  OSP Dąbrowa  świetlica wiejska  Z-ca Komendanta
 2019-02-23  19:00  Mordy  OSP Stara Wieś  strażnica OSP  Z-ca Nacz.Wydz. Operac.
 2019-02-24  13:00  Przesmyki  OSP Pniewiski  świetlica wiejska  St.Spec. Kon.-Rozp.
 2019-02-24  18:00  Zbuczyn  OSP Czuryły  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 1
 2019-03-01  18:00  Suchożebry  OSP Krześlin  strażnica OSP  Dowódca Interw. JRG 1
 2019-03-02  18:00  Suchożebry  OSP Brzozów  strażnica OSP  Dowódca Interw. JRG 1
 2019-03-02  18:00  Wodynie  OSP Wola Wodyńska  strażnica OSP  St.Spec. Kon.-Rozp.
 2019-03-08  18:00  Skórzec  OSP Dąbrówka Stany  strażnica OSP  Komendant Miejski
 2019-03-09  18:00  Suchożebry  OSP Wola Suchożebrska
 strażnica OSP  JRG1
 2019-03-09  18:00  Skórzec  OSP Trzciniec  świetlica wiejska  Dowódca JRG 2
 2019-03-09  18:00  Mordy  OSP Wojnów  świetlica wiejska  JRG1
 2019-03-10  15:00  Zbuczyn  OSP Tęczki  strażnica OSP   Z-ca Komendanta
 2019-03-10  16:00  Zbuczyn  OSP Grochówka  strażnica OSP   Z-ca Komendanta
 2019-03-16  18:00  Wodynie  OSP Kołodziąż  strażnica OSP  St. Spec. Kon.-Rozp.
 2019-03-17  13:00  Przesmyki  OSP Łysów  świetlica wiejska  Komendant Miejski
 2019-03-17  18:30  Mordy  OSP Czołomyje  strażnica OSP  Z-ca Dowódcy JRG 1
 2019-03-23  17:00  Wodynie  OSP Seroczyn  strażnica OSP  Z-ca Komendanta
 2019-03-24  13:30  Mordy  OSP Radzików Wielki  świetlica wiejska  Komendant Miejski
do ustalenia    Kotuń  OSP Polaki  strażnica OSP  
do ustalenia    Zbuczyn  OSP Modrzew  strażnica OSP  
  Stan na 08.12.2019 Ilość
  Pożarów 559
  Miejscowych zagrożeń 1187
 
Alarmów fałszywych
205
  RAZEM 1951

 

Ostatnie interwencje

03.11. Teodorów, fot. A. Król
03.11. Teodorów, fot. A. Król
03.11. Domanice Kolonia, fot. A. Król
03.11. Domanice Kolonia, fot. A. Król
02.11. Kołodziąż, fot. OSP Wodynie
02.11. Kołodziąż, fot. OSP Wodynie
30.10. Siedlce ul. Artyleryjska, fot. A. Król
30.10. Siedlce ul. Artyleryjska, fot. A. Król
27.10. Siedlce ul. Garwolińska, fot. OSP Nowe Opole
27.10. Siedlce ul. Garwolińska, fot. OSP Nowe Opole
25.10. Mościbrody, fot. A. Król
25.10. Mościbrody, fot. A. Król
24.10. Jagodne, fot. OSP Kotuń
24.10. Jagodne, fot. OSP Kotuń
21.10. Strzała. fot. A. Król
21.10. Strzała. fot. A. Król
21.10. Męczyn, fot. A. Król
21.10. Męczyn, fot. A. Król
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sala edukacyjna "Ognik"

Media społecznościowe

Nabór do służby i pracy


Kalendarz zmianowy dla JRG

Służba 24/48

 

Licznik odwiedzin

597321
DzisiajDzisiaj36
W tym miesiącuW tym miesiącu5426
Goście online 2